کوردی      عربي       فارسی       English       Kurdi  
    
  وحید اصغری با هفت ساڵ زندانی بازداشت شد

ارسال پرونده وحید اصغری فعال حقوق بشر زندانی به شعبه ۳۶ تجدیدنظر وکلای وحید اصغری زندانی سیاسی با هفت سال بازداشت موقت، بعد از اینکه وی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با حکم ۱۸ سال زندان روبرو شد، به رأی صادره اعتراض کردند و در نتیجه این پرونده برای رسیدگی به ایرادات وکلا به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران نزد قاضی زرگر ارسال شده است. وحید اصغری پس از مواجهه با دو حکم اعدام و ده ها اتهام دروغین، در آخرین حکم دادگاه انقلاب از اتهام افساد فی الارض و دوازده اتهام دیگر تبرئه و در مورد سه اتهام جدید که در این هفت سال مطرح نشده بودند و وی بابت آنها حتی تفهیم اتهام نیز نگردیده بود به ده، پنج و سه سال و در مجموع هجده سال زندان محکوم گردید. این زندانی سیاسی بارها در نامه هایی از داخل زندان از شکنجه، عدم شرکت در جلسه دادگاه بخاطر نپذیرفتن اتهامات و فراهم نبودن امکانات دفاع از خود خبر داده و ضمن رد کلیه اتهامات وارده، اعلام کرده است که تنها خواستار آزادی بی قید و شرط خود است
تمداد ديدنى ها:  9396      تاریخ:  24/02/2015
هیچ محتوای برای موضوع درخواست شما وجود ندارا‌ .
لطفا پیام خود را وارد کنید‌  
   

ویب سایت قبلی ١
ویب سایت قبلی ٢
    
Copyright 2012. All Rights Reserved.